Logo bouwstudio aalsmeer wit

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of foutief is. Bouwstudio Aalsmeer streeft ernaar om alle informatie en diensten zo accuraat mogelijk aan te bieden, maar wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, gebreken of schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze website. Bouwstudio Aalsmeer wijst hierbij elke aansprakelijkheid af.

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden, hetzij door druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwstudio Aalsmeer.

Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen. Het gebruik van deze website is geheel op eigen risico. Indien u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via de contactgegevens vermeld op de website.